خادم الحسین علیه السلام

علی صباغی(محزون)

خادم الحسین علیه السلام

علی صباغی(محزون)

خادم الحسین علیه السلام

یا اباعبدالله...
از عناوین جهان شاعری ات ما را بس
به جز از نور وجودت نَبُوَد ما را کس

علی صباغی

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها
بسم الله الرحمن الرحیم

شاعری با نگاه پاییزی به دو چشم بهاری ام خندید
چه بگویم که اشک ما از چیست؟چه بگویم چه دیده ایم حسین!

شاعر:قاسم صرافان

یاحسین...